Skip to main content
23. januar 2024

Kolding er én ud af fem bykommuner, der skal få flere børn ud i naturen

Kolding, Høje Taastrup, Aalborg, Roskilde og Holbæk er udvalgt som fyrtårnskommuner af Friluftsrådet og DIF til de kommende Friluftspavilloner. Nordea-fonden støtter indsatsen, der skal få flere børn i byerne ud i naturen både i institutionerne, i skolerne og i fritiden

Af: Danmarks Idrætsforbund | Foto: Danmarks Idrætsforbund
Pressemeddelelse

Danske børn og unge er langt mindre i naturen end tidligere generationer. Det gør sig i høj grad gældende for børn i byerne, der har længere til større naturområder.

Det vil Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund (DIF) med støtte fra Nordea-fonden lave om på, og nu er der udvalgt fem kommuner, der skal oprette Friluftspavilloner i den bynære natur. Det er Kolding, Høje Taastrup, Aalborg, Roskilde og Holbæk.

Vi ved, at naturen har en stor positiv indvirkning på børn og unges trivsel og bevægelsesglæde. De fysiske rammer har en stor betydning for vores ophold i det grønne og det blå. Derfor er vi glade for at have modtaget så mange ambitiøse bud fra kommuner, der på hver deres måde vil gøre flere børn aktive i og med respekt for naturen, siger Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet.

Hun suppleres af Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden:

De fem kommuner, der nu er udpeget til fyrtårnskommuner, har alle udarbejdet nogle ambitiøse og ret forskellige planer for de kommende friluftspavilloner – det er vi rigtig glade for hos Nordea-fonden. Ambitionen er, at flere børn kan komme ud i naturen og få nogle stærke fælles oplevelser. Vi glæder vi os til at se, hvordan de forskellige typer af pavilloner udfoldes – sammen med målgruppen af børn, der skal bruge dem, når de står klar i 2026.

Vigtigt med diversitet

Udover kvaliteten af de fem projekter, så har det været vigtigt for styregruppen at finde både indsatser og kommuner, der er forskellige i både målgruppe og tilgang.

En stor del af formålet med indsatsen er at få så meget viden som muligt, der kan samles op og benyttes af andre kommuner og bygherrer for fremtiden. Derfor er vi glade for både at have projekter i det grønne og i den blå bynatur, og med en bred gruppe af interessenter inde over, siger Per Nylykke, der er souschef i DIF Public Affairs.

Friluftspavillonerne skal stå færdige senest i sommeren 2026. Samtidig inviteres flere af de andre indstillinger med ind i en følgegruppe, så erfaringerne kommer ud at leve fra start.

Projektet i Kolding Kommune

Kommunen vil bygge en grøn friluftspavillonen i bypark Vifdam Park, der er centralt placeret i Kolding by nær Slotssøbadet og med børneinstitutioner og skoler lige rundt om hjørnet. Projektet er et rigtigt parkprojekt, der viser eksempel på, hvordan vi kan skabe bedre rammer og attraktive outdoormuligheder for børn i byens parker. Kolding er Danmarks 8. største by og projektet viser, at outdoor ikke kun er for landdistrikterne men også kan finde sted helt inde i de større byers grønne byrum.

Fakta:

Friluftspavilloner:

  • Projektet løber fire år og dækker friluftspavilloner i fem byer.
  • Pavillonerne skal ligge centralt og tilgængelige for både beboere og for institutions- og fritidsliv.
  • Nordea-fonden støtter med samlet 8,4 millioner i projektperioden.
  • Formålet er at samle viden om, hvordan faciliteter og mødesteder kan give flere børn og unge i alderen 6-15 år lyst til at bruge naturen i byerne.
  • Projektet har et særligt fokus på bæredygtigt byggeri og inddragelse og medbestemmelse blandt børn og unge i hele processen.