Skip to main content
25. november 2022

Social og sundhedsassistent søges til Vesterløkke

Trives du med en foranderlig arbejdsdag og blandt kolleger, hvor vi prioriterer fællesskab og faglige kvalitet? Så se her.

Hvis du trives med en foranderlig arbejdsdag og i en kollegagruppe hvor vi prioriterer fællesskabet og den faglige kvalitet, så er det måske lige dig, Vesterløkke søger. Læs deres opslag herunder:

På Vesterløkke bliver du en del af et tværfagligt team hvor vi arbejder med fokus på, at den enkelte borger mestrer eget liv.

Vesterløkke er Kolding kommunes center for midlertidige pladser og vi modtager borgere, typisk med høj kompleksitet, med brug for såvel afklaring- som udredningsforløb. Vi har et årlig flow på 250 borgere på vores 30 midlertidige pladser, hvoraf vi har en skærmet enhed for demente, samt to pladser der er forbeholdt Kommunens palliative borgere med brug for kortere aflastningsophold.

Vi søger:

 • Social og sundhedsassistent i fortrinsvis dagvagt. Stillingen er fast og på 30-32 timer pr uge.
 • En initiativrig kollega – som tager ansvar for såvel det enkelte borgerforløb som i det tværfaglige samarbejde.

Vi tilbyder: 

 • Et tværfagligt team af kollegaer hvor du har indflydelse og mulighed for at bruge din faglighed i en hverdag hvor opgaverne er alsidige. Det er derfor en fordel, at have gode kompetencer indenfor såvel det medicinske område som inden for demens, palliation samt hverdagsrehabilitering.
 • En arbejdsplads under med høje faglige ambitioner. Som ssa vil du få en nøglerolle indenfor bl.a pårørende samarbejdet, ernæringsindsatser samt specialiseret pleje til såvel demente som palliative borgere. Du kommer til at arbejde tæt sammen med sygeplejerskerne omkring sundhedslovsindsatserne, hvor vi udvikler på TOBS og triage som fagligt afsæt i borgerforløbene. Ssh og ergoterapeuter spiller en nøglerolle i hverdagsrehabilitering og ADL med afsæt i servicelovsydelserne men varetager også udvalgte sundhedslovsindsatser samt indgår i pårørende samarbejdet
 • En arbejdsplads med fokus på at opretholde et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til inddragelse og sparring såvel mono- som tværfagligt.
 • En hverdag med såvel planlagte som akutte opgaver og med stort flow af borgere.

Hvem er du:
Du har erfaring fra det medicinske eller geriatriske speciale. Du trives med at arbejde selvstændigt, og kan sige til og fra i forhold til kompetencer. Du er stabil og har en positiv indstilling til arbejdet og evner at værne om beboernes og de pårørendes livssituation. Du besidder en empatisk tilgang, hvor dialog, respekt og gensidig tillid er bærende værdier både i forhold til beboere, pårørende og kollegasamarbejdet. Du er motiveret for arbejdet med den multisyge og komplekse borger og evner at se styrken i såvel det tværfaglige samarbejde som samarbejdet med pårørende.

Selvværd og Sammenhæng 
I Kolding Kommune arbejder vi ud fra vores vision ”Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør”. En vision, som alle medarbejdere opfylder ved at have en adfærd, der afspejler de fem leveregler:

 • ​Tal et sprog alle mennesker forstår
 • Alt inden for din radar er dit ansvar
 • Det er borgerens plan
 • Sæt fællesskabet i spil
 • Gå borgeren i møde

Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad vi siger og gør, betyder for Vesterløkke, at vi møder borgerene, som de mennesker, de er. Vi stiller nysgerrige spørgsmål frem for at give svar på forhånd. Det kræver, at vi som fagprofessionelle er nysgerrige på vores egen faglighed, og at vi sammen tænker i nye løsninger for borgerene.

Du kan læse mere om Selvværd og Sammenhæng her

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Jane Poulsen tlf. 21 17 49 12

Løn: Lønnen bliver fastsat efter principperne i ny løn i.h.t. stillingens funktioner og ansøgerens kvalifikationer.

Ansøgning sendes elektronisk her.

Ansøgningsfrist: 15 december 2022 dog lukkes opslaget når rette ansøger er fundet.

Ansættelsessamtaler: Afholdes løbende.

Tiltrædelse: 1 december 2022 eller efter aftale

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Leder Jane Poulsen

Tlf. 21 17 49 12

Vesterløkke 10
6091 Bjert