Skip to main content
7. november 2022

Pædagog til Bakkeskolens SFO

GENOPSLAG af ubesat stiling fra foråret 2022. Stilling: Pædagog Arbejdssted: Bakkeskolens SFO – Kolding. Arbejdstid: 30 timer Ansættelsestidspunkt: 01.01.2023 eller 01.02.2023 Funktioner: Da en af Bakkeskolens dygtige pædagoger stoppede i foråret, søges nu en pædagog til SFOen. Bakkeskolen arbejder ud fra visionen at: ”Alle vores elever blive kloge og opfindsomme samfundsborgere, der deltager i bæredygtige […]

GENOPSLAG af ubesat stiling fra foråret 2022.

Stilling: Pædagog

Arbejdssted: Bakkeskolens SFO – Kolding.

Arbejdstid: 30 timer

Ansættelsestidspunkt: 01.01.2023 eller 01.02.2023

Funktioner:

Da en af Bakkeskolens dygtige pædagoger stoppede i foråret, søges nu en pædagog til SFOen.

Bakkeskolen arbejder ud fra visionen at: ”Alle vores elever blive kloge og opfindsomme samfundsborgere, der deltager i bæredygtige fællesskaber”.

Denne vision gælder også for deres skønne SFO, som er en vigtig del af skolens samlede virke.

SFO’en fungerer som afdeling på lige fod med skolens andre to afdelinger for hhv. 0. – 4. klasse og 5. – 9. klasse. De arbejder med et fælles sæt af mål og værdier, samt et fast årshjul med traditioner og arrangementer. Af faste arrangementer kan bl.a. nævnes rollespil, fodboldturnering, Bakkeskolens store udstillinger to gange om året, juleåbenhus, fastelavnsfest, forældrekaffe og tre overnatningsarrangementer. SFO’ens personalegruppe består af syv faste personaler, hvoraf den ene er koordinerende pædagog, samt en enkelt flexjobber og vores pædagogstuderende, som de plejer at have to af i et løbende rul i samarbejde med UCsyd.

På Bakkeskolen har de valgt at gøre brug af frihedsgraderne til at forkorte skoledagen for eleverne. Det betyder, at SFOen allerede åbner kl. 13.00. Dermed har de god tid og gode muligheder for at lave en masse spændende med de skønne børn. SFOen er velbesøgt med omkring 190 børn tilmeldt og derudover børnene i GLO fra april til juni.

Personalet i SFOen har tilsyn i frikvarterne i skoletiden samt coteaching-timer sammen med klasselærerne. De har valgt at prioritere, at SFO’ens personale har en fælles pause fra kl. 12.35 – 13.00, så de kan nå at pleje det sociale også, inden SFO går i gang.

Så er du pædagog, og brænder du for SFO og har evnerne til at skabe følgeskab hos børnene, er du det helt rigtige match for Bakkeskolen.

Du:

  • Er uddannet pædagog.
  • Brænder for det pædagogiske arbejde i SFO.
  • Har lyst og mod til at bidrage ind i at skabe en stærk og synlig SFO.
  • Er i stand til og interesseret i at indgå i tæt tværprofessionelt samarbejde med kollegaer.
  • Er god til at samarbejde med forældre.
  • Er initiativrig og ansvarstagende.
  • Er stabil i fremmødet, så kontinuiteten i børnenes udvikling og læring sikres.
  • Er en dygtig relationsskaber og inkluderende i din tilgang til alle børn.

Løn:
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Hvem er de?:
Bakkeskolen er en velfungerende og klyngeopdelt skole med ca. 600 elever fra 0. – 9. kl.

Pædagoger og lærere har et tæt samarbejde om elevernes læring og trivsel, hvor de forskellige faglige kompetencer ses som en styrke, og hvor der arbejdes fokuseret på at skabe en rød tråd mellem skole og SFO.

SFO deler lokaler med indskolingen, der er en ny istandsat afdeling. Der er særdeles fine fysiske rammer på skolen med såvel sportshal og gymnastiksal. Skolens beliggenhed med sti-adgang til ådalen åbner muligheder for feltorienterede aktiviteter i naturen. Derudover har de et naturværksted i samme område, som giver rig mulighed for udfoldelse og udendørs aktiviteter eller undervisning.

Nærmere oplysninger:
Henvendelse til viceskoleleder Allan Kjærgård tlf. 2157 0792 / 7979 6573. Yderligere information findes på https://bakkeskolen.aula.dk/

Ansøgning:

Fremsendes elektronisk her med oplysninger om tidligere beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser m.v. i pdf- eller Word format.

Ansøgningsfrist: d. 09.12.2022 kl. 16.00

Samtaler afholdes: d. 14.12.2022

I henhold til Kolding Kommunes Personaleregler, vil der blive indhentet straffeoplysninger.

Viceskoleleder Allan Kjærgård

allbe@kolding.dk

2157 0792 / 7979 6573

Seestvej 6

6000 Kolding